’’ Jeg har en kæ­re­ste, som jeg bor sam­men med, hun er ve­lud­dan­net, dyg­tig, an­svars­fuld og et dej­ligt men­ne­ske. Vi plan­lag­de fa­mi­lie­for­ø­gel­se og hav­de net­op be­stilt fe­rie. Og plud­se­lig sid­der hun fængs­let for drab

BT - - NYHEDER - Den 30- åri­ge sy­geple­jer­skes kæ­re­ste

Den 32- åri­ge kæ­re­ste sad tirs­dag i Ret­ten i Ny­kø­bing Fal­ster og hør­te, hvor­dan tid­li­ge­re kol­le­ger be­skrev den drabs­sig­te­de sy­geple­jer­ske som mistæn­ke­lig, og fle­re af dem hav­de mistænkt hen­de for at slå pa­tien­ter ihjel. » Det var hårdt at se og hø­re på, der føg en by­ge af ned­sæt­ten­de og ned­bry­den­de ud­sagn igen-

Men hun har sagt, at hun me­get ger­ne vil ud­ta­le sig i sa­gen. Det skal ba­re fo­re­gå på en ri­me­lig og or­dent­lig må­de, « si­ger han til TV Øst.

Sy­geple­jer­sken skal ind­til vi­de­re sid­de va­re­tægts­fængs­let frem til 8. sep­tem­ber. Hun næg­ter sig skyl­dig i al­le an­kla­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.