SVE­RI­GE

BT - - NYHEDER -

Stift eren af fi lde­ling­s­tje­ne­sten Wikile­aks, au­stral­ske Juli­an As­san­ge, er fort­sat an­kla­get for voldtægt mod en svensk kvin­de. Det fast­slår den sven­ske an­kla­ge­myn­dig­hed over for Reu­ters. Ud­mel­din­gen kom­mer eft er, at tre an­dre an­kla­ger mod As­san­ge om seksu­el­le over­greb er ble­vet for­æl­de­de. Men den sid­ste for­bry­del­se er så grov, at for­æl­del­ses­fri­sten er ti år, og der­for fast­hol­des ankla­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.