DET K AN DU SELV GØ­RE

BT - - NYHEDER -

ter dag­ligt, i form af en cy­kel­tur el­ler en rask gå­tur.

ET VIG­TIGT MI­NE­RAL Forsk­ning fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet har vist, at vis­se se­len­stoff er, som fi ndes na­tur­ligt i f. eks. hvid­løg og broc­co­li, kan blo­ke­re et be­stemt mo­le­ky­le i krop­pen, som får kræft cel­ler til at spre­de sig. Se­len fi ndes og­så i fi sk, frø, nød­der, kød og fuld­korns­h­ve­de. Et kun­stigt se­len­tilskud på 200 mil­li­gram har i tid­li­ge­re for­søg vist sig og­så at kun­ne ned­sæt­te ri­si­ko­en.

HOLD IGEN MED MÆL­KEN Et højt ind­tag af kalk ( calci­um), som især fi ndes i mæl­ke­pro­duk­ter, øger sand­syn­lig­vis ri­si­ko­en for pro­sta­ta­kræft . Ri­si­ko­en er størst, hvis man ind­ta­ger kalk som kost­tilskud uden vi­ta­min D og i en do­sis over det an­be­fa­le­de dags­ni­veau.

PAS PÅ VÆG­TEN En ræk­ke ame­ri­kan­ske un­der­sø­gel­ser ty der på, at over­vægt øger ri­si­ko­en for

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.