’’

BT - - NYHEDER -

... så har vi hund­re­de pro­cent med­vir­ket til no­get, som ik­ke er i or­den. Så kan vi stå di­rek­te på for­si­den af avi­sen. Det ... det er jo to­talt li­ge­som at va­ske pen­ge hvi­de for Stein Bagger

Atea- di­rek­tør Mor­ten Fel­ding i hidtil hem­me­lig­holdt

lyd­op­ta­gel­se

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.