’’

BT - - NYHEDER - Sti­ne Bos­se, er­hvervs­le­der og de­bat­tør

Jeg gentager ik­ke hvad jeg egent­lig me­ner og står for. Det ved I her på FB godt. Det ved As­ger ty­de­lig­vis ik­ke

på til­ta­le på Fa­ce­book:

’ Jeg har al­tid haft respekt for an­dre men­ne­sker og de­res syns­punk­ter. Uan­set om de er hyr­der el­ler in­ve­sto­rer i me­di­ci­nal­virk­som­he­der. Ty­de­lig­vis har As­ger an­dre stan­dar­der. Ja, vi er gud­ske­lov for­skel­li­ge. Jeg gentager ik­ke, hvad jeg egent­lig me­ner og står for. Det ved I her på FB godt. Det ved As­ger ty­de­lig­vis ik­ke,’ skri­ver hun på sin Fa­ce­book­pro­fil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.