Ung mand skudt i be­net

BT - - NYHEDER -

Et op­gør mel­lem to fa­mi­li­er i Aar­hus- for­sta­den Bra­brand kul­mi­ne­re­de ons­dag af­ten, da en 23- årig mand blev skudt i be­net. Po­li­ti­et har læn­ge kendt til en fa­mi­lie­fejde i om­rå­det, og man for­moder, at sku­depi­so­den er en ud­lø­ber af stri­den. Po­li­ti­folk har ef­ter­for­sket sa­gen nat­ten igen­nem, men man er fort­sat me­get in­ter­es­se­ret i at hø­re fra vid­ner, der kan hjæl­pe med at opkla­re sa­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.