BT ANBEFALER – DET SKAL DU SE

BT - - TV-GUIDE -

LOT­TE SCHARFF Jour­na­list

’ Ham­mer­slag - 25 år’

Un­der­hold­ning Jeg har væ­ret fan i al­le åre­ne, li­ge si­den Fro­de Munks­gaard var vær­ten, der led­te os ind i og rundt i an­dre men­ne­skers hjem. Det er 25 år og to vær­ter si­den, at ’ Ham­mer­slag’ de­bu­te­re­de på de dan­ske tv- skær­me. Si­den har se­ri­en væ­ret en ge­di­gen suc­ces, hvor de man­ge se­e­re gæt­ter med på pri­sen hjem­me­fra. Jeg er helt klart med, når pro­gram­met bli­ver sendt.

DR1 TIRS­DAG 20.00 JA­COB STAEHELIN Sport­s­chef

Su­per­liga: FCM- FCK

Sport Det er tid­ligt at ta­le om nøg­le­kamp, når Su­per­liga­en kun skal i gang med fem­te run­de, men jeg gør det al­li­ge­vel. Sid­ste års num­mer ét og to - sam­me placering som i den nu­væ­ren­de ta­bel mø­des, og FCM kan brin­ge sig mar­kant for­an med en sejr - hvil­ket er det mest sand­syn­li­ge i min bog.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.