25- års fest

BT - - TV-GUIDE -

Ham­mer­slag fejrer i af­ten et usæd­van­ligt ju­bilæum i dansk tv. Med si­ne 25 år er pro­gram­met en af DRs længst kø­ren­de suc­ce­ser. I den an­led­ning ven­der vi i af­ten tilbage til bo­li­ger, som Ham­mer­slag be­søg­te for man­ge år si­den. Nu skal mæg­ler­ne ba­re gæt­te den nye salgs­pris - kan de kla­re den­ne svæ­re ud­for­dring? Des­u­den er Ham­mer­slags før­ste vært og idé­mand Fro­de Munks­gaard den hyg­ge­li­ge med­vært i af­te­nens an­led­ning. Vel­kom­men til ju­bilæums­fest!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.