Su­per­film

BT - - TV-GUIDE -

Hvis du kan hol­de dig vå­gen, så bør du zap­pe ind på den ame­ri­kan­ske in­di­e­film ’ Win Win’, som TV3+ vi­ser nat­ten til søn­dag. Paul Gi­a­mat­ti spil­ler den el­ske­li­ge, men lang­mo­di­ge sag­fø­rer og del­tids­bry­de­træ­ner Mi­ke Fla­her­ty, som hol­der sin ad­vo­kat­prak­sis gå­en­de ved at la­de som om, at han er en æl­dre kli­ents juri­di­ske for­val­ter. Mi­kes held ven­der dog på spek­taku­lær vis, da kli­en­tens bar­ne­barn duk­ker op og har brug for et sted at bo. Mi­ke, hvis per­son­li­ge liv er i kri­se, ind­ser, at han må væ­re kre­a­tiv, hvis han skal fin­de en løs­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.