Li­vet iføl­ge Mey­er­heim

BT - - TV-GUIDE -

TV 2s kor­re­spon­dent Si­mi Jan får rig mu­lig­hed for at de­le ud af sin egen liv­ser­fa­ring, når hun i sel­skab med vært Mi­cha­el Mey­er­heim og de øv­ri­ge pa­nel­del­ta­ge­re Ce­ci­lie Frøkjær, Ni­els Haus­gaard og Ja­cob Hau­gaard skal for­sø­ge at be­sva­re og lø­se se­er­nes

spørgs­mål og di­lem­ma­er. Kan man til­la­de sig at ta­ge ka­ge­mand med til si­ne bør­ne­børns fød­sels­dag, når for­æl­dre­ne svær­ger til ste­nal­der­kost? Kan man trygt sen­de sit barn hjem til en kam­me­rat, hvis far lug­ter af øl? En mand er over­be­vist om, at han er far til en eks- el­ske­rin­des dat­ter. Har han krav på sand­he­den? TV2 CHAR­LIE ONS­DAG 20.45 ’ SPØRG CHAR­LIE’

Ni­els Haus­gaard, Mi­cha­el Mey­er­heim og Ja­cob Hau­gaard, Ce­ci­lie Frøkjær og Si­mi Jan er da­gens pa­nel i ’ Spørg Char­lie’. Fo­to: Per Ar­ne­sen/ TV2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.