Skat­tej­ag­ten

DA­GENS TIP lør­dag

BT - - TV -

Di­rek­te fra ud­grav­nin­gen af en vær­di­fuld vikin­ge­skat på Born­holm! Et hold pro­fes­sio­nel­le ar­kæ­o­lo­ger og nys­ger­ri­ge ama­tø­rer jag­ter skat­ten, som ama­tørar­kæ­o­lo­gen Klaus Thorsen fandt no­get af i 2012, nem­lig 152 ara­bi­ske sølv­mønt­er fra 800- tal­let be­gra­vet af vo­res for­fædre i jor­den på Born­holm. Dan­marks stør­ste... DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.