Jysk op­gør

BT - - TV -

Der ven­ter et rent jysk op­gør i Alka Su­per­liga­en, når op­ryk­ker­ne fra AGF ta­ger imod AaB hjem­me på det ny­døb­te Ce­res Park i Aar­hus. Vær­ter­ne har få­et en god sæ­son­start, og de er over­ra­sken­de med helt frem­me i ta­bel­len. Gæ­ster­ne har få­et en no­get me­re blan­det start, og den nye træ­ner, Lars Søn­der­gaard, kun­ne godt bru­ge en sejr. Fod­bold TV3 SPORT 1: 15.30

DI si sit for­søg på at ud­s­lett te men­ne­ske­he­denk be­lej­rer den on­de Lord Sau­rons sty rker Gon­dors ho­ved­stad. Det sid­ste store slag nær­mer sig, og Gan­dalf for­sø­ger at hol­de sam­men på Gon­dors ned­brud­te hær, sam­ti­dig med at Ara­gorn, Le­go­las og Gim­li sø­ger hjælp hos de dø­des hær. Men selv med al de­res mod og loy­a­li­tet er men­ne­ske­nes sty rker ik­ke en re­el trus­sel mod Sau­rons mæg­ti­ge hær. Rin­ge­nes Her­re TV 2: 22.40

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.