Mu­sik i Ska­gen

DA­GENS TIP søn­dag

BT - - TV -

Syv af Dan­marks bed­ste san­ge­re og sangskri­ve­re ta­ger til mu­si­kalsk top­mø­de i Ska­gen, hvor de på skift gi­ver nye bud på hin­an­dens stør­ste hits. De syv kunst­ne­re er Oh Land, Isam B, Se­ba­sti­an, Lars Lil­holt, Sti­ne Bram­sen, Sha­ka Lovel­ess og Mat­ti­as Kolstrup. Hver især for­tæl­ler de hi­sto­ri­er­ne bag de san­ge, vi al­le ken­der så godt. Top­pen af pop­pen TV 2: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.