Ju­bilæums­bud

DA­GENS TIP tirs­dag

BT - - TV -

"Ham­mer­slag" fejrer i aft en et usæd­van­ligt ju­bilæum i dansk TV. Med si­ne 25 år er pro­gram­met en af DR's længst kø­ren­de suc­ce­ser. I den an­led­ning ven­der vi i aft en tilbage til bo­li­ger, som "Ham­mer­slag" be­søg­te for man­ge år si­den. Nu skal mæg­ler­ne ba­re gæt­te den nye salgs­pris – kan de kla­re den­ne svæ­re ud­for­dring? Ham­mer­slag - 25 år DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.