Fle­re fi ne fund

DA­GENS TIP ons­dag

BT - - TV -

Pro­gram­met er sta­dig i Søn­der­borg. Den­ne gang bli­ver der bl. a. vur­de­ret nog­le nor­ske bryl­lups­glas, der er så sjæld­ne og vær­di­ful­de, at eks­per­ten al­drig har set lig­nen­de. Vært Met­te Bluh­me Rieck kig­ger og­så på by­ens om­skift eli­ge hi­sto­rie. Blandt an­det får hun hi­sto­ri­en om fol­ke­af­stem­nin­gen i 1920, hvor Søn­der­borg igen blev dansk. Guld i køb­stæ­der­ne DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.