Jetzt gehts los

Bun­des­liga­sæ­so­nen be­gyn­der i dag. Men hvem kan ud­for­dre Bay­ern, hvem ryk­ker ned, og hvor­dan kom­mer det til at gå dan­sker­ne i den kom­men­de sæ­son. BT har bedt to Bun­des­liga- eks­per­ter ta­ge et kig i krystal­kug­len og gi­ve de­res bud på sæ­so­nens ud­fald

BT - - SPORTEN - De kom­mer til at ud­for­dre Bay­ern De ryk­ker ud

Mark Str­u­dal:

» Wol­fsburg og Le­ver­ku­sen lig­ner de stør­ste kon­kur­ren­ter. «

Hen­rik Hvil­lum: 1. Darmstadt 2. Ingolstadt 3. Mainz

FRE­DAG 14. AU­GUST 2015 ( Hen­rik Hvil­lum og Mark Str­u­dal) ( Hen­rik Hvil­lum og Mark Str­u­dal) ( Hen­rik Hvil­lum), ( Mark Str­u­dal)

Hertha Ber­lin

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.