Hol­læn­der vandt en­kelt­star­ten

BT - - SPORTEN - TRI­UMF Mads Kind­berg Ni­el­sen ni­el@ sporten. dk Fo­to: EPA

Jos van Em­den ( Lot­toNL) vandt i går en­kelt­star­ten i Eneco Tour for­an hold­kam­me­ra­ten Wilco Kel­der­man og fø­rer nu lø­bet.

Fjer­de eta­pe bød på en kamp mod uret i det hol­land­ske og bel­gi­ske eta­pe­løb. 14 ki­lo­me­ter skul­le ryt­ter­ne ud på, og her var Jos van Em­den hur­tigst i ti­den 16 mi­nut­ter og 34 se- kun­der. Den tid var fem se­kun­der hur­ti­ge­re end num­mer to, Wilco Kel­der­man.

In­gen af de del­ta­gen­de dan­ske­re var i nær­he­den af den hol­land­ske tem­po­spe­ci­a­list. Tvær­ti­mod hav­de de en no­get skuff en­de dag på den ae­ro­dy­na­mi­ske cy­kel,

Chri­stop­her Juul- Jen­sen og Mi­cha­el Val­gren ( Tin­koff - Saxo) kom beg­ge i mål 35 se­kun­der eft er vin­de­ren, mens Las­se Nor­man Hansen ( Can­non­da­le- Gar­min) – der el­lers er lidt af en spe­ci­a­list til net­op den­ne di­sci­plin – var 53 se­kun­der lang­som­me­re. Magnus Cort Ni­el­sen ( Ori­ca- Gre­e­ned­ge) var et mi­nut og ni se­kun­de­re eft er van Em­den.

Eneco Tour slut­ter søn­dag, hvor ryt­ter­ne skal ud på en del af ru­ten til for­års­klas­si­ke­ren, Liè­ge- Ba­stog­ne- Liè­ge.

Jos van Em­den vandt 4. eta­pe i Eneco Tour.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.