Kri­stoff slog lands­mand

BT - - SPORTEN -

CYKLING.

Ale­xan­der Kri­stoff var hur­tig­ste mand, da før­ste eta­pe af Arctic Ra­ce of Norway skul­le af­gø­res. Sej­ren er Kri­stoff s 19. i sæ­so­nen.

Det blev el­lers en no­get lang spurt for den store nord­mand, da lands­man­den Ed­vald Boas­son Ha­gen åb­ne­de langt ude fra. Boas­son Ha­gens le­a­dout­mand, Ge­rald Gi­o­lek, slog sim­pelt­hen for tid­ligt væk fra fron­ten, og der­med blev det en no­get aty pisk spurt, hvor de to nor­ske sprin­te­re stort set hav­de mi­stet alt fart, da de nå­e­de mål­stre­gen. Men al­li­ge­vel var de urør­li­ge.

Mens Ale­xan­der Kri­stoff vi­ste sig som den stær­ke­ste, end­te Team Cults Ras­mus Guld­ham­mer som bed­ste dan­sker på sjet­te­plad­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.