Land­stræ­ner un­der pres

BT - - SPORTEN -

FOD­BOLD.

Den en­gel­ske land­stræ­ner Roy Hod­g­son kan kig­ge langt eft er en kon­trakt­for­læn­gel­se, hvis hol­det ik­ke kla­rer sig godt ved næ­ste som­mers EM i Frankrig. Det har det en­gel­ske fod­bold­for­bunds di­rek­tør, Martin Glenn, gjort klart.

» Vi er al­le sam­men på sam­me si­de. Roy er en rig­tig god le­der, og hvis – selv­om jeg ik­ke tror, det vil ske – vi får et dår­ligt EM, vil vi ik­ke for­læn­ge hans kon­trakt. «

Hod­g­sons kon­trakt ud­lø­ber til juli næ­ste år, og den 67- åri­ge land­stræ­ner sag­de eft er VMkva­li­fi ka­tions­kam­pen mod Rusland i ju­ni, at han ger­ne vil fort­sæt­te, og un­dre­de sig over, at der end­nu ik­ke var ble­vet talt om at for­læn­ge hans træ­n­er­kon­trakt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.