’’

BT - - SPORTEN - Jan Ø. Jør­gen­sen om Lin Dan

Han er en stærk spil­ler, så det er he­le pak­ken, der skal fungerer, for at jeg kan slå ham

» Jeg har en god ma­ve­for­nem­mel­se, jeg spil­le­de ret godt i dag, det bed­ste jeg har spil­let til et VM. Så jeg ser med fortrøst­ning frem til i mor­gen ( i dag, red.) og hå­ber, jeg kan kom­me op på det ni­veau, jeg spil­le­de i dag ( i går, red.), så har jeg go­de chan­cer. Det er fedt, at det hår­de ar­bej­de op til VM be­ta­ler sig, « si­ger Jan Ø. Jør­gen­sen, der frem mod VM for­søg­te sig med en lidt an­der­le­des op­takt, hvor han delt­og i en tur­ne­ring frem for kun at træ­ne.

Ik­ke så stærk som tid­li­ge­re

For et par må­ne­der si­den mød­te Jør­gen­sen den ki­ne­si­ske dob­bel­te OLvin­der til Ma­lay­sia Open, hvor det lyk­ke­des dan­ske­ren at spil­le li­ge op mod Lin Dan.

» Han er en stærk spil­ler, så det er he­le pak­ken, der skal fungerer, for at jeg kan slå ham i mor­gen ( i dag, red.), « på­pe­ger Jan Ø. Jør­gen­sen, der glæ­der sig til kam­pen.

Den 31- åri­ge ki­ne­si­ske badminton- le­gen­de sid­der dog ik­ke læn­ge­re

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.