DEN SIK­RE

BT - - SPORTEN -

SPA­NI­EN SU­PER CUP 1. KAMP, KLOK­KEN 18: 00 AT­HLE­TIC BIL­BAO TA­BER MED MAK­SI­MALT ÉT MÅL

Al­le­re­de i fem­te run­de er der lagt i ov­nen til sæ­so­nens før­ste stor­kamp i Su­per­liga­en, når FC Midtjylland og FC København tør­ner sam­men i Her­ning.

Men selv om kam­pen er vur­de­ret helt li­ge hos book­ma­ker­ne, så fal­der ho­ved­par­ten af pen­ge­ne hos Dan­ske Spil på FC Midtjylland.

Me­re end halv­de­len af al­le ind­skud kom­mer på FCM som vin­de­re, mens kun hver fj er­de om­sæt­nings­kro­ne kom­mer på FCK til aft enens op­gør, hvil­ket er sjæl­dent, at FCK har så lidt op­bak­ning blandt Od­dset­spil­ler­ne.

Til gen­gæld er det så FC København, der har til­li­den, når man ser på hvem der vin­der det dan­ske mester­skab.

Af de sam­le­de ind­skud på den kom­men­de Dan­marks­me­ster for­de­ler de 65 pro­cent sig på FCK som guld­vin­der, mens kun 10 pro­cent tror på en gen­ta­gel­se af FCM- tri­umf.

Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.