2,00

BT - - SPORTEN -

Dun­dalk vir­ker til at væ­re slå­et helt ud eft er hol­dets kneb­ne exit til hvi­derus­si­ske BA­TE Bo­risov i Champions League- kva­li­fi ka­tio­nen. Hol­det har blot sco­ret to mål i de sid­ste fi re kam­pe, og se­ne­st spil­le­de man 11- mod- 10 i over 50 mi­nut­ter uden at kun­ne sco­re mod upå­ag­te­de Long­ford. De to før­ste ind­byr­des op­gør mod Der­ry i den­ne sæ­son er endt med to kneb­ne 1- 0 sej­re til Dun­dalk, og da­gens hjem­me­hold kom­mer med god selv­til­lid eft er to sej­re i træk med rent bur. To el­ler fær­re mål i kam­pen for­sø­ges til fl ot be­ta­ling.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.