1,70

BT - - SPORTEN -

Bar­ce­lo­nas off en­siv er skræm­men­de, men de­fen­si­ven har vist store svag­heds­tegn i op­star­ten, og man luk­ke­de da og­så fi re mål ind i Su­per Cup mod Se­vil­la. I den kamp var Ney­mar ik­ke med på grund af syg­dom, og for­ven­tes hel­ler ik­ke klar i aft en. Der er re­tur­kamp om tre da­ge på Camp Nou, så det hand­ler pri­mært for Bar­ce­lo­na om at få et godt re­sul­tat med til re­tur­kam­pen, og Bil­bao er et glim­ren­de hjem­me­hold, som sat­ser gan­ske pænt på den­ne kamp, selv om man og­så er med i Eu­ro­pa League- kva­li­fi ka­tio­nen. Fin vær­di i Bil­bao.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.