2,10

BT - - SPORTEN -

Ton­dela ryk­ke­de op fra den næst­bed­ste ræk­ke med den dår­lig­ste de­fen­siv af de fi re top­hold, så hol­det ser ud til at gå en svær de­but­sæ­son i mø­de. Man mø­der et Spor­ting- mand­skab, der har op­ru­stet med blandt an­det den co­lom­bi­an­ske VM- an­gri­ber Teo­fi lo Gu­ti­er­rez og i for­vej­en var ho­ved­stads­hol­det uhy­re stær­ke i off en­si­ven sid­ste sæ­son, hvor he­le ot­te mand score­de mindst fem gan­ge i liga­en. Ton­dela kom­mer med en op­ryk­kers klas­si­ske gejst og kan sag­tens sco­re i op­gø­ret, så her ser pri­sen på man­ge mål rig­tig spæn­den­de ud.

Od­dset er fun­det hos Tipico

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.