Sy­nes du, at Kri­sti­an Jen­sen skyl­der Sve­ri­ge en und­skyld­ning ef­ter pla­ster­de­bat?

BT - - DEBAT -

Ja, det er groft at si­ge: ’ Er end­nu en gang glad for, at jeg ik­ke bor i Sve­ri­ge’

Nej, sven­sker­ne er lidt for ty nd­hu­de­de

8.187 stem­mer på bt. dk

ER GÅ­ET OVER GE­VIND

Char­lot­te Clau­sen

På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 14.26 Det kræ­ver ab­so­lut in­gen om­for­mu­le­ring el­ler und­skyld­ning. De er ved at gå helt over ge­vind.

VIL HEL­LER IK­KE BO DER

Char­lot­te Andersen

På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 14.50 Nej til und­skyld­ning. Jeg er og­så glad for, at jeg ik­ke bor i Sve­ri­ge. De er fuld­stæn­dig rundt­os­se­de.

KONCENTRÉR DIG OM DK

El­se­beth Hansen

På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 14.57 Hvor­for la­der Kri­sti­an Jen­sen ik­ke ba­re sven­sker­ne pas­se de­res og kon­cen­tre­rer sig om Dan­mark? Det er da vist en ri­ge­lig stor mund­fuld for ham.

GODT, JEG BOR I DAN­MARK

Ben­te Kirk Poul­sen

På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 15.46 Sve­ri­ge tør ik­ke se de store pro­ble­mer i øj­ne­ne, som de har. Ba­re tænk på al den bal­la­de, de har i Mal­mø. Jeg er godt til­freds med, at mit land hed­der Dan­mark.

UMO­DENT AF HAM

Dorthe Hansen

På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 15.52 Det er umo­dent, at en uden­rigs­mi­ni­ster ud­ta­ler sig så­dan.

RA­CIST- VRØVL

Jet­te Koch

På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 16.47 Sven­sker­ne er mær­ke­li­ge med al de­res ra­cist- vrøvl.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.