Ter­r­orens læ­re

BT - - DEBAT -

Det er et halvt år si­den, at ter­r­oren for al­vor ram­te Dan­mark med Omar El- Hus­se­ins an­greb (...) Trus­len om ter­ror bør hver­ken udar­te til etab­le­rin­gen af en po­li­ti­stat el­ler et to­talt over­våg­nings­sam­fund, men når ter­r­oren sker, min­der det os om, at vi som sam­fund har en le­gi­tim ret til at be­skyt­te os mod den. Syn­ligt så­vel som usyn­ligt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.