Hvis du skul­le ha­ve 385.000 kr. til overs

BT - - NYHEDER -

Du skal væ­re hur­tig med net­bank- over­førs­len, hvis du vil sik­re dig en bil­let til det 128 da­ge lange kryd­stogt jor­den rundt med luksus­ski­bet Se­ven Seas Navi­ga­tor. Der er kun en lil­le hånd­fuld plad­ser tilbage, for pri­sen på 385.000 kr. pr. per­son for bil­lig­ste su­i­te af­skræk­ker åben­bart ik­ke. 70 pct. af plad­ser­ne blev solgt i lø­bet af én dag, skri­ver stand­by. dk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.