Kamp­fl y- si­mu­la­tor brændt ned

BT - - NYHEDER -

Den ene af kun i alt fi re fl ysi­mu­la­to­rer, der fi ndes til kamp­fl yet Jo­int Stri­ke Figh­ter, er brændt ned på en mark ved Roskil­de, skri­ver TV 2. Kamp­fl yet, der og­så er kendt som F35, er fa­vo­rit i fel­tet af kamp­fl y, der skal er­stat­te F16kamp­fl ye­ne. Fly­fa­bri­kan­ten har ik­ke kun­net stille med et ek­sem­plar, når der i we­e­ken­den af­vik­les fl ys­how fra Roskil­de Luft havn. Der­for valg­te Lo­ck­he­ed Martin at sen­de en af i alt fi re fl ysi­mu­la­to­rer til showet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.