SE­KUN­DER RED­DET EF­TE

Ung brand­mand lå

BT - - NYHEDER - Pe­ter Øl­holm Hans­son phan@ bt. dk

KI­NA

En 19- årig ki­ne­sisk brand­mand blev i går mor­ges red­det i sik­ker­hed eft er at ha­ve væ­ret fan­get i 32 ti­mer i ru­i­ner­ne eft er de to ka­ta­stro­fa­le eks­plo­sio­ner, der hær­ge­de den ki­ne­si­ske hav­ne­by Ti­anjin ons­dag.

Den un­ge Zhou Ti var med i et kor­ps på me­re end 1.000 brand­mænd, som ons­dag aft en blev sendt til Ti­anjins hav­ne­front, eft er to gi­gan­ti­ske eks­plo­sio­ner hav­de pul­ve­ri­se­ret store de­le af hav­nen.

Eks­plo­sio­ner­ne op­stod i en la­ger­byg­ning, der in­de­holdt spræng­far­li­ge ke­mi­ka­li­er. De var så kraft ige, at de kun­ne ses fra rum­met, li­ge­som Ki­nas jord­s­kælvsin­sti­tut må­l­te bra­ge­ne til hen­holds­vis 2,3 og 2,9 på ri­ch­ter­ska­la­en. Mindst 56 per­so­ner er iføl­ge ki­ne­si­ske me­di­er ble­vet dræbt, og over 700 blev sår­et ved eks­plo­sio­ner­ne, der til for­veks­ling lig­ne­de atom­bom­ber på grund af de pad­de­hat­te­sky­er, som op­ly­ste den ki­ne­si­ske af­ten­him­mel.

18 brand­mænd sav­nes

Zhou Ti var ind­til i går mor­ges en af de 18 brand­mænd, der var sav­net eft er red­nings­ak­tio­nen. Som den ene­ste ind­til vi­de­re blev han i for­kom­men til­stand red­det ud fra mur­brok­ker­ne. Li­vet hav­de han i be­hold, men han har på­dra­get sig ska­der i bry­stet og fød­der­ne, brandsår i an­sig­tet og

Zhou Ti over­le­ve­de miraku­løst eks­plo­sio­ner­ne i Ti­anjin, som tog mindst 56 med sig i dø­den. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.