USA

BT - - NYHEDER -

Tid­li­ge­re vi­ce­præ­si­dent og nu­væ­ren­de mil­jø­for­kæm­per Al Go­re næv­nes nu som en mu­lig præ­si­dent­kan­di­dat for De­mo­kra­ter­ne. Iføl­ge net­me­di­et Buzzfe­ed har en af hans po­li­ti­ske rå­d­gi­ve­re for­talt, at en kreds af ven­ner og tid­li­ge­re rå­d­gi­ve­re har haft en ’ forsigtig sam­ta­le’ om mu­lig­he­den af, at Go­re stil­ler op til det ame­ri­kan­ske præ­si­dentvalg i 2016. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.