SVE­RI­GE

BT - - NYHEDER -

Den 23- åri­ge mand, der er ble­vet løsladt eft er at ha­ve væ­ret sig­tet for dobbeltdrabet i Ikea i Västerås, får po­li­ti­be­skyt­tel­se pga. trus­ler, op­ly­ser hans ad­vo­kat. » Der fi ndes in­gen be­vi­ser mod ham. Han var med den 36- åri­ge ( den for­mode­de drabs­mand, red.) i Ikea, men min kli­ent er li­ge så cho­ke­ret over det, der er sket, som al­le an­dre, « si­ger ad­vo­kat Ma­ria Wil­helms­son. Den an­den drabs­sig­te­de, en 36- årig eri­tre­er, er fort­sat va­re­tægts­fængs­let. Iføl­ge che­fankla­ger Eva Moren har den 36- åri­ge for­talt, at han mød­te den 23- åri­ge ved en til­fæl­dig­hed – beg­ge bor på et asyl­cen­ter i nær­he­den af Ikea. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.