Hyun­dai klar med skar­pt lea­sing- til­bud

BT - - BILER -

Hyun­dai stil­ler skar­pt på pri­vat­lea­sing­mar­ke­det med et stærkt til­bud på di­e­se­lud­ga­ven af i30. Den kan frem­over lea­ses fra 2.695 kr. om må­ne­ded. Det er med en ud­be­ta­ling på 9.995 kr. in­klu­siv etab­le­rings om­kost­nin­ger. Lea­sing­pe­ri­o­den stræk­ker sig tre år og 15.000 km år­ligt. Har du stør­re kør­sels­be­hov sti­ger den må­ned­li­ge ydel­se med 300 kr pr. 5.000 km.

Pri­sen er for bil­lig­ste i30 1,6 CRDi i Acti­ve- trim. Vil du hel­le­re ha­ve sta­tioncar- varianten el­ler me­re ud­styr i Acti­ve Plus el­ler Pre­mi­um, ko­ster det 300 kr. ek­stra for sta­tioncar, og 300 kr ek­stra for hvert ud­styr­strin.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.