Suzuki Ba­leno klar til mi­ni- kamp

BT - - BILER -

PRE­MI­E­RE

Suzuki er i gang med at gra­ve sig ud af mør­ket ba­gerst i salgslo­ka­ler­ne. Årets Frank­furt bil­mes­se i sep­tem­ber by­der på en ny mo­del, som po­ten­ti­elt kan bli­ve en stor salgs­suc­ces her­hjem­me. Suzuki præ­sen­te­rer nem­lig en ny ver­sion af den kom­pak­te hat­ch­ba­ck Ba­leno. Den skal ta­ge kam­pen op i mi­ni- klas­sen mod bi­ler som Peu­geot 208 og VW Po­lo.

Ba­leno er ba­se­ret på en ny plat­form, som og­så skal bru­ges til an­dre mo­del­ler i frem­ti­den, og så får den en ny 1- li­ters tur­bo­mo­tor kal­det Boosterjet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.