Nis­sans pi­ck­up lå­ner tek­nik fra Qas­hqai

BT - - BILER -

Nis­san har al­le­re­de præ­sen­te­ret pi­ck­up­pen NP300 Na­va­ra for re­sten af ver­den, men i sep­tem­ber får mo­del­len og­så pre­mi­e­re i Eu­ro­pa . Den nye mo­del er 11 pro­cent me­re øko­no­misk, og så har in­ge­ni­ø­rer­ne hen­tet in­spira­tion i cros­sover- mo­del­len Qas­hqai til de­sign og in­dret­ning af den store truck. Nis­san lover dog, at den sta­dig kan slæ­be.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.