Au­dis Tesla- dræ­ber kla­rer 500 km på el

BT - - BILER -

Teslas cros­sover Mo­del X er på vej, og det har gi­vet nervø­se træk­nin­ger på di­rek­tions­gan­gen hos Au­di. Der­for er det ty­ske fir­ma på vej med en elek­trisk SUV, der kan ta­ge kam­pen op. Kon­cep­tet for­ven­tes præ­sen­te­ret på det­te års Frank­furt bil­mes­se. Tak­ket væ­re et sam­ar­bej­de med LG Chem og Sams­ung SDI for­ven­tes at den store bil kan kø­re me­re end 500 km på en op­lad­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.