Kon­tro­ver­si­el­le sa­ger

BT - - SPORTEN -

I fe­bru­ar stjal En af de lidt sjove­re sa­ger stam­mer fra op­varm­nin­gen til en træ­nings­kamp mod Di­na­mo Za­greb. Her skul­le an­gri­be­ren ta­ge en over­træk­strø­je på, men han vik­le­de sig igen og igen ind i trøj­en – og hav­de til sidst så store pro­ble­mer, at en træ­ner måt­te ile til med hjælp.

Ma­rio Ba­lo­tel­li bol­den ud af hæn­der­ne på Li­ver­pool­kap­ta­jn Jor­dan Hen­der­son i for­bin­del­se med et straf­fes­park. An­gri­be­ren score­de godt nok, men hans ad­færd var ik­ke po­pu­lær blandt klub­bens fans.

Fo­to: EPA Det vak­te i den grad for­ar­gel­se, da det i 2011 kom frem, at Ma­rio Ba­lo­tel­li hav­de ka­stet dart­pi­le ef­ter ung­doms­spil­le­re på Man­che­ster Ci­tys træ­nings­an­læg. Sa­gen end­te med at gi­ve en klæk­ke­lig bø­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.