Jan Ø. i tå­rer over VM-me­dal­je

Jan Ø. Jør­gen­sen er blandt de sid­ste fi re eft er gårs­da­gens sejr i kvart­fi na­len, og det fi k tå­rer­ne frem i øj­ne­ne på her­re­sing­len

BT - - SPORTEN - DANSK ME­TAL Mads Kind­berg Ni­el­sen ni­el@sporten.dk

Jan Ø. Jør­gen­sen var i tå­rer ef­ter sin im­po­ne­ren­de sejr over den fem­dob­bel­te ver­dens­me­ster Lin Dan i kvart­fi na­len ved VM i Ja­kar­ta.

Her­re­sing­len i badminton har end­nu sin før­ste VM- me­dal­je til go­de, men den er han nu sik­ker på, for­di der ik­ke bli­ver spil­let bron­ze­kamp ved ver­dens­mester­ska­ber­ne – og da Jan Ø. Jør­gen­sen er i se­mi­fi na­len, kan han se frem til mini­mum at få bron­ze om hal­sen.

Det var der­for, at han var så rørt, da tv- ka­me­ra­er­ne pa­no­re­re­de ind på ham eft er kam­pen.

» Det er jo en kæm­pe­stor for­løs­ning for mig. Det her er et mål ( at vin­de en VM- me­dal­je, red.), som jeg har haft , li­ge si­den jeg som lil­le dreng be­gynd­te at spil­le badminton, og så har det og­så lidt at gø­re med, at jeg sid­ste år måt­te ud­gå. Det var ba­re al­le fø­lel­ser­ne, der kom frem i mig, « si­ger Jan Ø. Jør­gen­sen.

For­an 9- 1

Dan­ske­ren kom fl yven­de fra start med en over­be­vi­sen­de 21- 12- sejr i det før­ste sæt. Jan Ø. Jør­gen­sen hav­de su­verænt godt styr på sin ki­ne­si­ske mod­stan­der og kom eft er få mi­nut­ter for­an med 9- 1. Det var alt for me­get for Lin Dan at hen­te.

I an­det sæt kom Lin Dan bed­re med, men Jan Ø. Jør­gen­sen var snu og igen i fø­rer­trøj­en. 21- 15 vandt dan­ske­ren, og det var me­re end ri­ge­ligt til at sik­re me­dalj­en ved VMstæv­net i In­do­nesi­en.

» Jeg er vir­ke­lig stolt over den må­de, som jeg spil­le­de på mod Lin Dan. Det var me­get spe­ci­elt og be­ty­der me­get for mig. Rent tak­tisk var jeg bedst på for­ba­nen, og jeg var god til at sty­re vind­for­hol­de­ne i hal­len, « si­ger Jan Ø. Jør­gen­sen.

Ny hård mod­stand i se­mi­fi na­len

I da­gens se­mi­fi na­le ven­ter Lee Chong Wei fra Ma­lay­sia. Lee Chong Wei har en stor sport­st­a­ske fyldt med me­dal­jer, så Jan Ø. Jør­gen­sen er ud­mær­ket klar over, at han skal spil­le op til sam­me ni­veau som mod Lin Dan, hvis han skal vi­de­re til fi na­len.

» Det bli­ver en helt an­den kamp. Jeg for­ven­ter, at Lee Chong Wei går me­re off en­sivt til værks, men for mig hand­ler det om igen at vin­de for­ba­nen og væ­re mest ag­gres­siv dér. Hvis jeg for­mår det, så kan jeg godt vin­de, « slår Jan Ø. Jør­gen­sen fast

an­ske­ren har li­ge­som da­gens mod­stan­der en ræk­ke me­dal­jer. Jan Ø. Jør­gen­sen har i år vun­det guld ved DM, i Ger­man Open og en sølv­me­dal­je ved In­do­nesia Open samt sølv ved All Eng­land, men i VM- sam­men­hæng har han al­drig før la­vet et så be­mær­kel­ses­vær­digt re­sul­tat.

Fle­re an­dre dan­ske­re var og­så i kamp i går i In­do­nesi­ens ho­ved­stad Ja­kar­ta.

Den an­den dan­ske her­re­sing­le Vik­tor Axel­sen pres­se­de ver­den­set­te­ren Chen Long, men tab­te 2118, 30- 29.

Mat­hi­as Boe og Car­sten Mo­gen­sen tab­te i to sæt til ki­ne­ser­ne Liu Xi­a­o­long og Qiu Zi­han med 21- 15, 21- 19, mens det gik bed­re for da­medoub­len med Chri­stin­na Pe­der­sen og Ka­mil­la Ryt­ter Juhl, der su­verænt vandt med 21- 8, 21- 10 over kore­a­ner­ne Ah Ra Goo og Hae Won Yoo. I dag ven­ter en kamp mod ja­pa­ner­ne Na­oko Fuku­man og Kuru­mi Yo­nao.

VM i Ja­kar­ta slut­ter i mor­gen.

Det er jo en kæm­pe­stor for­løs­ning for mig. Det her er et mål, som jeg har haft , li­ge si­den jeg som lil­le dreng be­gynd­te at spil­le badminton

Jan Ø. Jør­gen­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.