Bjel­land- ska­de ærg­rer Ol­sen

BT - - SPORTEN - Dong

LAND­STRÆ­NER MOR­TEN OL­SEN er ked af at måt­te und­væ­re An­dreas Bjel­land, når Dan­mark spil­ler de vig­ti­ge EMkva­li­fi­ka­tions­kam­pe mod Albanien og Ar­me­ni­en 4. og 7. sep­tem­ber. Tirs­dag af­ten kom den ny­slå­e­de Brentford- spil­ler så al­vor­ligt til ska­de med sit ven­stre knæ, at han iføl­ge klub­bens læ­ge­ansvar­li­ge, Neil Greig, vil væ­re ude i cir­ka ni må­ne­der. » Det har stor be­tyd­ning. Hvis Da­ni­el ( Ag­ger, red.) hel­ler ik­ke når at bli­ve klar, « si­ger Ol­sen om Bjel­lands ska­de til TV2 Sport. Ska­des­pau­sen er så lang, at Bjel­lands del­ta­gel­se ved EM- slut­run­den i Frankrig, skul­le Dan­mark kva­li­fi­ce­re sig til den, væ­re i fa­re.

Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.