Magnus­sen vil kø­re ræs i 2016

BT - - SPORTEN - Dong

KEVIN MAGNUS­SEN

SLÅR nu fast, at hans nu­væ­ren­de si­tu­a­tion hos McLaren vil væ­re uhold­bar i 2016. Over for Au­tosport af­vi­ser den dan­ske For­mel 1- re­ser­ve­kø­rer, at han næ­ste år vil fin­de sig i at und­væ­re at kø­re løb, som til­fæl­det er i år. Må­let er sta­dig at få en fast plads i For­mel 1- fel­tet – og helst hos McLaren – men dan­ske­ren kan godt ac­cep­te­re end­nu en re­ser­ve­tjans, hvis han sam­ti­dig får lov til at kø­re løb i an­dre klas­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.