Bendt­ner på vej mod en fl ot sæ­son

BT - - SPORTEN -

Ni­ck­las Bendt­ner har gang i en fan­ta­stisk sæ­so­n­op­takt for sin ty ske klub Wol­fsburg.

Book­ma­ke­ren Bets­a­fe er im­po­ne­ret over dan­ske­rens loven­de tak­ter, og for­ud­ser nu, at an­gri­be­ren får sin bed­ste sæ­son i åre­vis med mas­ser af scor­in­ger.

Så­le­des får man blot 1,80 på, at han la­ver 10 mål el­ler me­re for Wol­fsburg i den­ne sæ­son i al­le tur­ne­rin­ger, hvil­ket vil væ­re dan­ske­rens bed­ste sæ­son rent må­l­mæs­sigt i seks år.

» Bendt­ner sy­nes tæt­te­re på spil­le­tid, end han har gjort læn­ge på klub­plan, og der­for tror vi og­så på, at han kom­mer til at få net­tet til at blaf­re ad­skil­li­ge gan­ge i den kom­men­de sæ­son. Wol­fsburg er et an­grebs­ivrigt mand­skab, og vi for­ud­ser, at Bendt­ner bli­ver en vig­tig brik i hol­dets off en­siv, og så kom­mer Wol­fsburg til at spi­le man­ge kam­pe, « si­ger Tho­mas Holm fra Bets­a­fe.

Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.