AN­NE HER­DORF

BT - - WEEKEND - Ful­de navn: Født: Ud­dan­net : Gen­nem­brud: An­det: Pri­vat: Ak­tu­el: Pris:

’ Mi­ne ører er klar til ja­zz’

• thrine Her­dorf. • I København 10. juli 1967. • jer­ske. • I Dansk Me­lo­di Grand Prix i 1987 med san­gen ’ En lil­le me­lo­di’. • Har med­vir­ket i mu­si­cal som ’ An­nie Gent Your Gun’, ’ Frk. Ni­tou­che’ og ’ Ju­dy Gar­land’. • Bor sam­men med si­ne to døtre, So­fie og Julie, samt kæ­re­sten Pe­ter Hansen. • Med­vir­ke­de i som­me­rens ’ Gan­lø­se Revy’, og spil­ler med i Men­strup Revy­en, der har pre­mi­e­re 10. sep­tem­ber. • No­mi­ne­ret til ’ Årets Dirch’ og som ’ Årets Revy- sku­e­spil­le­rin­de’.

An­ne Ca-

Sy­gep­le-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.