180 GRA­DER

BT - - WEEKEND -

Pia åb­ne­de en skole for in­di­ske ga­debørn

• 45 år. • In­de­ha­ver af re­stau­rant Rø­ge­ri­et i Gre­ve. • Stif­ter af for­e­nin­gen Ga­dens Børn, som fri­vil­ligt hjæl­per ga­debørn i Calcut­ta. • Tid­li­ge­re ar­bej­det som kon­fe­ren­ce­chef i Ber­ling­s­ke Me­dia. • Mor til to børn på hen­holds­vis 22 og ot­te år. • Gift med An­ders, som er selv­stæn­dig med Vin­slot­tet. nu. • Næ­ste vel­gø­ren­heds­mid­dag fo­re­går på Bi­stro Bo­he­me i København den 27. sep­tem­ber. • Læs me­re på www. ga­dens­bo­ern. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.