KRØLLERNES CO­ME­BA­CK

BT - - WEEKEND -

Så­dan gør du:

For at ko­pi­e­re krøl­ler­ne fra Freya Dal­sjøs show skal hå­ret først krøl­les med et krøl­le­jern med lil­le trom­le ( f. eks. Cor­tex Pro­fes­sio­nal). Kevin Mur­h­pys ’ An­ti. Gravi­ty. Spray’ gi­ver hå­ret fyl­de. Her­ef­ter træk­kes krøl­ler­ne ud med fin­gre­ne for at gø­re loo­k­et luf­tigt. Når for­men er på plads spray­es hå­ret med tørs­ham­poo­en ’ Fresh. Hair’ fra Kevin Murphy for at gi­ve det et mat og skø­de­s­løst sove­kam­mer- ud­tryk. Til sidst fik­se­res fri­su­ren med Murp­hys ’ Ses­sion. Spray’. Fo­to: Katja Ma­ria Sa­lo­mon­sen

Katja Ma­ria Sa­lo­mon­sen

Ma­ri­an­ne Jen­sen stod og­så bag 1970er­krøl­ler­ne ved Sta­si­as mo­des­how på Ho­tel D’Ang­le­ter­re i København.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.