Özlem Sa­ra Cekic

BT - - WEEKEND -

• Født d. 7. maj 1976. • Flyt­te­de som tre- årig fra Tyr­ki­et med sin fa­mi­lie. Da hun var 10 år slog fa­mi­li­en sig ned i Dan­mark. • Stu­dent fra Ry­senste­en Gym­na­si­um i 1996. • Ud­dan­net sy­geple­jer­ske. Fik sit før­ste job på Bis­peb­jerg Bør­ne- og Ung­doms­psy­ki­a­tri­ske af­de­ling i 2000. • Blev hur­tigt valgt som til­lids­re­præ­sen­tant for 70 kol­le­ga­er. • Skif­te­de til di­strikt­spsy­ki­a­tri­en på Rigs­ho­spi­ta­let, hvor hun ar­bej­de med stof­mis­bru­ge­re, der hav­de en sinds­li­del­se. • Meld­te sig i 2001 ind i SF. • I 2007 blev hun valgt til Fol­ke­tin­get i den nye kø­ben­havn­ske stor­kreds. • Gift med Devrim. Sam­men har de tre børn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.