Tre trends fra 2016- loo­k­et

BT We­e­kend har sam­let de­tal­jer og ten­den­ser fra den for­gan­ge mo­deu­ge. Se, hvad du skal ha­ve på næ­ste som­mer

BT - - WEEKEND - Katja Ma­ria Sa­lo­mon­sen Fo­to Scan­pix kmn@ bt. dk

Smo­key ey­es

’ Skyg­ge­tan­ter’ med svag­hed for smin­ke- spek­t­rets diskre­te jord­far­ver skal nok slå blik­ket ned. Frem­ti­dens smo­key- ey­es er vil­de og vold­som­me, det står klart ef­ter sid­ste uges mo­deu­ge.

Tæt top

Næ­ste som­mers top er kro­p­snær, ri­b­bet, lan­gær­met og ta­ger sig smuk­ke­st ud, når den par­res med en vo­lu­mi­nøs ne­der­del. Ps­sst... Den ri­b­be­de top over­la­der in­tet til fan­ta­si­en, så der skal nok han­kes op i ( bru­ges bh) bab­ser­ne, hvis de er lidt lange i spyt­tet.

Char­me­klud

Ole Yde, Love­child 1979 og Baum und Pferd­g­ar­ten gav som­mer­loo­k­et et eks­klu­sivt pift med sil­ke­tørklæ­der bun­det i hal­sen el­ler talj­en.

Dansk ma­keups ny­de­li­ge ne­stor, Sø­ren Hedegaard, svin­ge­de pens­ler­ne for M. A. C ved de­sig­ne­rens Mark Ken­ly Do­mi­no Tans show. Skyg­ger­ne blev ap­pli­ke­ret i gra­fi­ske for­mer el­ler ’ over the top’ og ma­let uden for stre­ger­ne/ over bry­net.

Ma­keup- ar­ti­sten Rik­ke Dengsø Jen­sen stod bag mo­de­hu­set Saks Potts’ op­sigtsvæk­ken­de grøn­ne øjen­ma­keup. Op­nå sam­me look med M. A. Cs vand­far­ve ’ Chro­ma­ca­ke’ i ’ Landsca­pe Gre­en’ ( 215 kr.) Mac­cos­me­ti­cs. dk

Rib­strik og mat­chen­de buk­ser med 1970er- fe­el hos By Ma­le­ne Bir­ger.

Kro­p­snær ri­b­top til­sat ne­der­del med vid­de hos Love­child 1979.

Hos Love­child 1979 blev sil­ke­tørklæ­det bun­det om bå­de hals og tal­je.

Ole Ydes de­li­ka­te guldtørklæ­der bun­det som ’ pus­sy bow’ var ik­ke til at stå for.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.