DEN SIK­RE

BT - - SPORTEN -

SALZ­BURG - AL­TACH ØSTRIG BUN­DES­LIGA., KLOK­KEN 18: 30 AL­TACH TA­BER MAK­SI­MALT MED TO MÅL

Salz­burg nap­pe­de godt nok sæ­so­nens før­ste sejr i midt­u­gen med en over­be­vi­sen­de 4- 1 sejr i Ried, men hol­det har ek­stremt vig­tig kamp i Hvi­derusland i midt­u­gen, når man skal for­sø­ge at kva­li­fi ce­re sig til Eu­ro­pa League- grup­pe­spil­let. Den kamp bør ha­ve før­ste­pri­o­ri­tet, men ale­ne ud fra grundsty rke skal Rhe­in­dorf Al­tach langt fra væ­re chan­ce­løs i aft en. Hol­det hen­te­de syv po­int i de sid­ste tre ind­byr­des op­gør mod Salz­burg i sid­ste sæ­son og har holdt på samt­li­ge pro­fi ler fra sid­ste sæ­son. Gæ­ster­ne slip­pet med skin­det på næ­sen.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.