UGENS TIP

BT - - WEEKEND -

• Det sta­bi­le blod­suk­ker er ik­ke ba­re vig­tigt for di­a­be­ti­ke­re. Det er vig­tigt for os al­le. Der­for er det ik­ke li­ge­gyl­digt, hvil­ke kul­hy­dra­ter ( sti­vel­ses­stof­fer) man spi­ser.

Spis fi­ber­ri­ge grønt­sa­ger:

• Er bedst, for­di de in­de­hol­der livsvig­ti­ge vi­ta­mi­ner, mi­ne­ra­ler og plan­te­ke­mi­ka­li­er som f. eks. bio­fla­vo­noi­der, der er kraf­ti­ge, na­tur­li­ge an­tioxi­dan­ter. • Nog­le kul­hy­dra­ter: Bli­ver hur­tigt om­dan­net til suk­ker og lyn­hur­tigt op­ta­get i tar­me­ne, hvis ik­ke de ’ for­sin­kes’ af ufor­dø­je­li­ge plan­te­fi­bre.

Und­gå hvidt brød:

• Op­ta­ges næ­sten li­ge så hur­tigt som dru­esuk­ker, hvis man spi­ser det ale­ne. Det sam­me gæl­der hvi­de ris, ba­na­ner, ro­si­ner og gu­le­rød­der. Man ta­ler om fø­de­va­rer med et højt glykæ­misk in­dex ( GI) – som hur­tigt gi­ver en kraftig blod­suk­ker­stig­ning. De bør und­gås af di­a­be­ti­ke­re.

Kar­to­f­ler er ok:

• Er så­dan set fi­ne – især nye kar­to­f­ler – selv­om de er sti­vel­ses­hol­di­ge. De har ik­ke en vold­somt højt gly­mæ­misk be­last­ning. Men en god idé er at kom­bi­ne­re dem med an­dre grønt­sa­ger. • Vil du spi­se en kar­tof­fel­mad, så spis den på groft rug­brød, og læg an­dre grønt­sa­ger oven­på, f. eks. blad­sel­le­ri og to­mat, der be­vir­ker, at det sam­le­de GI bli­ver la­ve­re og har der­for be­la­ster blod­suk­ke­ret min­dre.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.