SIK­KER­HEDS­KON­TROL­LEN I KØ­BEN­HAVNS LUFT­HAVN

BT - - NYHEDER -

Der er 1.050 an­sat­te i sik­ker­heds­kon­trol­len, som va­re­ta­ges af fir­ma­et Securi­ty. Der går 24 mil­li­o­ner pas­sa­ge­rer igen­nem sik­ker­heds­kon­trol­len hvert år. Pas­sa­ge­rer­ne skal kro­p­s­vi­si­te­res, hvis den frit­stå­en­de dør­karm – den så­kald­te door

way bip­per, når en pas­sa­ger går igen­nem. 1. sep­tem­ber vil luft­hav­nen ind­fø­re 24 nye kro­p­s­scan­ne­re, som stort set over­flø­dig­gør kro­p­s­vi­si­te­rin­ger af pas­sa­ge­rer­ne. De an­sat­te kan på en tændstik­mand se, hvor på krop­pen, pas­sa­ge­ren har den gen­stand, som fik ’ do­orway’en til at bip­pe. In­gen an­sat­te får så­le­des mu­lig­hed for at se pas­sa­ge­rer­nes in­ti­me de­le på scan­ne­ren. Sik­ker­heds­kon­trol­len i Kø­ben­havns Luft­havn er to gan­ge in­den for de se­ne­ste tre år ble­vet kå­ret til ver­dens bed­ste.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.