50.000

BT - - NYHEDER -

ON­LI­NE- UN­DER­SKRIF­TER skal tvin­ge Fol­ke­tin­get til at be­hand­le en sag, hvis Al­ter­na­ti­vets for­slag bli­ver en re­a­li­tet. Si­den 2011 har kun tre sa­ger ind­sam­let over 50.000 un­der­skrift er: ’ Nej tak til sta­tens salg af DONG til Gold­man Sa­chs’ med 199.810 un­der­skrift er, ’ Nej tak til den nye off ent­lig­heds­lov’ med 90.967 og ’ Af­skaf pen­sion til fol­ke­tings­med­lem­mer’med 54.039 un­der­skrift er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.