KAM­PEN PÅ SPID­SEN

BT - - SPORTEN -

Hvem er guld­fa­vo­rit eft er sæ­so­nens før­ste ’ mester­skabs­kamp’ mel­lem sid­ste sæ­sons num­mer et og to? FC København er sta­dig min guld­fa­vo­rit trods FCMs fan­ta­sti­ske sæ­son­start. Lø­ver­ne kom fra Her­ning med et po­int, og det skal de væ­re gla­de for med kam­pens sid­ste 10 mi­nut­ter in men­te. Nu kan Stå­le Sol­bak­ken stre­ge én af to ude­kam­pe i Her­ning i sin lil­le bog, og net­op de to holds in­ter­ne kam­pe kan bli­ve alt­af­gø­ren­de i det, der kan bli­ve den tæt­te­ste mester­skabs­kamp i mands min­de. De to hold, vi så i aft es, er med af­stand Dan­marks to bed­ste hold. De er i en liga for sig, og de er uen­de­ligt tæt­te. FCK er for­an må­lt på sam­let kva­li­tet – men blot med et Stå­le Sol­bak­ken- hår.

Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen, BTs fod­bold­kom­men­ta­tor

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.